image banner
Tổng số: 106
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1021-CV/HU 03/08/2023 Công văn v/v thực hiện Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 19
Tải về
08-QC/HU 01/08/2023 Quy chế làm việc của Huyện ủy, BTV Huyện ủy , Thường trực Huyện ủy Xuân Trường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Sửa đổi)
Lượt xem: 20
Tải về
87-KH/HU 31/07/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Xuân Trường, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 22
Tải về
88-KH/HU 31/07/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 17-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy
Lượt xem: 18
Tải về
17-CT/HU 28/07/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 42
Tải về
321-QĐ/HU 24/07/2023 Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Xuân Trường
Lượt xem: 30
Tải về
322-QĐ/HU 24/07/2023 Quyết định kiện toàn BCĐ công tác tôn giáo huyện Xuân Trường
Lượt xem: 19
Tải về
16-CT/HU 21/07/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 23
Tải về
1003-CV/HU 20/07/2023 Công văn v/v sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU
Lượt xem: 27
Tải về
85-KH/HU 20/07/2023 Kế hoạch về việc sơ kết 02 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 23
Tải về
12345678910...
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang