image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09-CTr/ĐU 16/01/2024 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Lượt xem: 16
Tải về
Số 19 - KH/ĐU 17/04/2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 75
Tải về
18 - KH/UBND - KDV 12/04/2023 Kế hoạch phối hợp giữa khối Dân vận Đảng ủy và UBND xã về thực hiện công tác dân vận năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
16-KH/ĐU 04/04/2023 Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 80
Tải về
17-KH/ĐU 04/04/2023 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về
01/TB-UBND 06/10/2022 Công khai Quy hoạch tổng thể xã Xuân Phương đến năm 2030
Lượt xem: 107
Tải về
14 - KH/ĐU 05/10/2022 Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2022
Lượt xem: 81
Tải về
06-CTrHĐ/Đu 03/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân Vận khéo"
Lượt xem: 120
Tải về
07/KH-BVĐ 30/09/2022 Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022
Lượt xem: 98
Tải về
43-QĐ/ĐU 31/08/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Vận động Quỹ Hỗ Trợ nông dân xã Xuân Phương
Lượt xem: 104
Tải về
123
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang