image banner
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/TB-HĐND 18/12/2023 Thông báo Kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân xã Xuân Phương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 20
Tải về
08/BC-KTXH 03/07/2023 Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND xã
Lượt xem: 50
Tải về
06/BC-HĐND-PC 03/07/2023 Báo cáo thảm tra của Ban Pháp chế HĐND xã
Lượt xem: 47
Tải về
15/QĐ-HĐND 14/06/2023 V/v triệu tập kỳ họp thứ mười, kỳ họp thường lệ giữa năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
05/TB-HĐND 12/06/2023 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã Xuân Phương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 53
Tải về
06/KH-HĐND 12/06/2023 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 58
Tải về
26/TB-HĐND 22/12/2022 Thông báo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân xã Xuân Phương khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 64
Tải về
32/NQ-HĐND 17/12/2022 V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Xuân Phương năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
33/NQ-HĐND 17/12/2022 V/v Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương xã Xuân Phương
Lượt xem: 63
Tải về
34/NQ-HĐND 17/12/2022 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
1234
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang