image banner
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31-CTr/HU 18/01/2024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 9
Tải về
32-CTr/HU 18/01/2024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 9
Tải về
09-CTr/ĐU 16/01/2024 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Lượt xem: 16
Tải về
15/CTr-HĐND 29/12/2023 v/v chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND huyện Xuân Trường
Lượt xem: 13
Tải về
27-CTr/HU 27/12/2023 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về
28-CTr/HU 27/12/2023 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về
29-CTr/HU 27/12/2023 Chương trình kiểm tra, giam sát năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về
30-CTr/HU 27/12/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 16
Tải về
21-CTr/HU 12/06/2023 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
22-CTr/HU 12/06/2023 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về
123
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang