image banner
Tổng số: 58
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
354--BC/HU 28/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Quí I; nhiệm vụ trọng tâm Quí II/2024
Lượt xem: 3
Tải về
355-BC/HU 28/03/2024 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của BCH TW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 3
Tải về
63/BC-VPĐP 06/10/2023 Báo cáo về kết quả rà soát các tiêu chí huyện NTM nâng cao
Lượt xem: 49
Tải về
306-BC/HU 03/10/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
307-BC/HU 03/10/2023 Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 37
Tải về
308-BC/HU 03/10/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 37
Tải về
310-BC/HU 03/10/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 35
Tải về
311-BC/HU 03/10/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 37
Tải về
63/BC-UBND 28/09/2023 Báo cáo Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ (từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2023)
Lượt xem: 42
Tải về
61/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Xuân Phương (từ năm 2021 đến nay)
Lượt xem: 43
Tải về
123456
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang