image banner
Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/NQ-HĐND 06/07/2023 Về phê duyệt tổng quyết toán NSX năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
02/NQ-HĐND 06/07/2023 Về chương trình giám sát năm 2024 HĐND xã Xuân Phương
Lượt xem: 18
Tải về
08/NQ-HĐND 06/06/2023 Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 24
Tải về
09/NQ-HĐND 06/06/2023 Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 25
Tải về
10/NQ-HĐND 06/06/2023 Nghị quyết v/v quyết định chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trung Linh-Phú Nhai, huyện Xuân Trường
Lượt xem: 35
Tải về
11/NQ-HĐND 06/06/2023 Nghị quyết v/v thông qua chủ trương lựa chọn xã Xuân Hồng là xã có ưu thế để xây dựng xã tiêu biểu phát triển kinh tế nông thôn, phát triển du lịch nông thôn năm 2023 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 24
Tải về
12/NQ-HĐND 06/06/2023 Nghị quyết v/v phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 26
Tải về
107-NQ/HU 31/03/2023 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện v/v phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
32/NQ-HĐND 17/12/2022 V/v phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Xuân Phương năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
33/NQ-HĐND 17/12/2022 V/v Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2023, nguồn vốn ngân sách địa phương xã Xuân Phương
Lượt xem: 40
Tải về
123
 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang