image banner
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024
Lượt xem: 42

VNeID (viết tắt của từ Viet Nam Electronic Identification) là một ứng dụng trên thiết bị di động, do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an phát triển nhằm mục đích thay thế cho giấy tờ truyền thống và cung cấp các tiện ích phục vụ cho công dân số, chính phủ số và xã hội số. VNeID không chỉ mang lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước; giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

Đánh giá cao những lợi ích của VNeID, tại Phiên họp chuyên đề về “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực trực tuyến” ngày 03/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024. Cụ thể:

Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, sử dụng các phương tiện, cách thức truyền thông mới qua mạng xã hội để truyền thông có hiệu quả tới mọi người dân về các tiện ích, lợi ích khi triển khai định danh, xác thực điện tử VNeID như thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, khám chữa bệnh, chi trả chế độ an sinh xã hội,… giúp người dân hiểu và tham gia thực hiện.

 Bộ Công an: (i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các quy định liên quan đến sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID (Luật Giao dịch điện tử, Luật Căn cước, Nghị định về định danh, xác thực điện tử và các văn bản hướng dẫn), cũng như các quy định liên quan đến tích hợp, sử dụng các thông tin giấy tờ trên ứng dụng định danh điện tử VNeID để đề xuất các giải pháp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ. (ii) Triển khai định danh, xác thực đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài trên VNeID trong Quý II năm 2024. (iii) Xây dựng tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kết nối, sử dụng tài khoản VNeID để làm sạch và chuyển đổi các tài khoản giao dịch điện tử (bao gồm tài khoản của các tổ chức, cá nhân) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trong Quý II năm 2024. (iv) Rà soát, hoàn thiện Hệ thống định danh, xác thực điện tử VNeID bảo đảm đáp ứng việc triển khai toàn diện, hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; Hệ thống hoạt động thông suốt 24/7; hoàn thiện các tính năng, quy trình TTHC trên ứng dụng VNeID, nhất là TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp đang triển khai thí điểm tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi triển khai nhân rộng toàn quốc. (v) Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, chú trọng các giải pháp gia tăng số lượng tài khoản định danh điện tử mức 2 cho người dân.

 Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành hạng mục Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, trong đó có việc chuyển đổi tài khoản sang VNeID và đăng nhập một lần tới Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 6/2024. Bộ Tài chính khẩn trương bố trí kinh phí theo quy định để Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ.

 Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoàn thành việc rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao di động; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, giảm các điểm lõm sóng, tăng chất lượng đường truyền, băng thông dịch vụ.

 Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ, trong đó trước mắt phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ để hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử kể từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP và việc nhân rộng triển khai Cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; thường xuyên học hỏi, tham khảo các kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo tại các địa phương khác (như: tham khảo kinh nghiệm triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,…) để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

 
 Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang