image banner
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 564
  • Trong tuần: 3 398
  • Tất cả: 159098
Đoàn kiểm tra CCHC, đánh giá việc sử dụng và tác động của Chỉ số PAR Index, SIPAS làm việc tại xã Xuân Phương
Lượt xem: 83

Thực hiện Kế hoạch số 2340/KH-BNV ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Kiểm tra cải cách hành chính, đánh giá việc sử dụng và tác động của Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Sáng ngày 25/05/2023, Đoàn kiểm tra CCHC, đánh giá việc sử dụng và tác động của Chỉ số PAR Index, SIPAS tại tỉnh Nam Định.

anh tin bai

Đồng chí Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Giám đốc sở Thông tin truyền thông trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận một cửa xã

Tham gia đoàn có các đồng chí do Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Đại điện của Ban Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Pháp luật của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Hành chính công của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện một số đơn vị liên quan của Bộ Nội vụ; các công chức của Vụ Cải cách hành chính kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó, đoàn đã về kiểm tra đột xuất bộ phận một cửa xã Xuân Phương.

anh tin bai

Đồng chí Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận một cửa xã

          Trong năm qua, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 về CCHC năm 2023, kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2023 về thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2023, kế hoạch số 03/KH-UBND Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023. Các nội dung theo kế hoạch ban hành triển khai kịp thời và đầy đủ, đảm bảo tiến độ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức, bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính. Thường xuyên cập nhật TTHC, đăng tải các tin, bài viết về công tác CCHC và các nhiệm vụ của địa phương trên Trang TTĐT của xã.

          Tại bộ phận “Một cửa” của xã các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu tiếp nhận… Đội ngũ công chức tại bộ phận “Một cửa” được bố trí đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, công dân khi đến giải quyết các TTHC. Thực hiện việc xác minh công dân quan cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ đó giảm bớt các giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính. Thường xuyên đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chứng thực điện tử tạo cơ sở dữ liệu giúp công dân thực hiện nhiều giao dịch khác nhau trên cùng một loại giây tờ.

          Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đối với các quy định thủ tục hành chính, các tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình phục vụ người dân được thực hiện đúng quy định. Kết quả: đến tháng 05 năm 2023 không có phản ánh kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

          Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/05/2023 là 363 hồ sơ trên các lĩnh vực. Trong đó có 338 hồ sơ của công dân được công chức tiếp nhận hướng dẫn đăng kí tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

anh tin bai

          Triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ theo phân cấp, thẩm quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND xã, kịp thời điều chỉnh sự phân công khi có biến động về mặt tổ chức, nâng cao năng lực, trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

          Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm, khen thưởng,…đối với cán bộ, công chức và người lao động. Tích cực tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quốc phòng an ninh… nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức theo tiêu chuẩn, vị trí việc làm gắn với việc bố trí, sử dụng cán bộ đúng yêu cầu nhiệm vụ quản lý chuyên môn, nâng cao năng lực giải quyết công việc cho cán bộ, công chức, từng bước đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực, tác phong làm việc gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Thực hiện đúng quy chế văn hóa công sở, không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong giờ làm việc.

          Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đúng quy định, phù hợp tình hình tài chính ngân sách địa phương. Thực hiện công tác quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính.

          Cán bộ, công chức trong cơ quan nghiêm chỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt kỷ cương công vụ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

anh tin bai

Về ứng dụng công nghệ thông tin: UBND xã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan. Khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử, phần mềm Kế toán, phần mềm Hộ tịch góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong xử lý hồ sơ hành chính, quản lý ngân sách và giải quyết TTHC trong các lĩnh vực trên môi trường điện tử, giúp giảm thời gian xử lý văn bản, luân chuyển giữa các bộ phận, giảm chi phí sao chụp tài liệu gửi các bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị có liên quan. 100% văn bản chỉ đạo, giấy mời được thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh.

Thực hiện: Bùi Công Tuyến - Công chức VP HĐND - UBND xã

 
 Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Phương - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3886 794
Email: vpxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang